Wednesday, November 19, 2008

FIL 25 PAPER no.1: PINAGMULAN NG WIKA

“Walang taong walang wika at wala ring hayop na may wikang katulad ng sa tao.”
Subukan mong bumuklat ng mapa ng mundo, pansinin mo (haay ang daming bansa) maihahambing mo dito ang bilang ng wikang binibigkas ng mga iba’t ibang tao sa buong mundo. Itong realisasyon na ito ay nakakamangha; kahit na maraming wika ang ginagamit ng mga tao ngayon, hindi natin maikakaila na nagkakaroon pa rin tayo ng mga tulay upang ang bawat isa sa atin ay makapagkomunika at magkaisa.

Pero, saan nga ba nagmula ang wika?

Ang wika ay sumasasakop sa pagsasalita at lengwaheng ginagamit ng iba’t ibang mamayan sa bawat sociedad.

Bilang tao, hindi natin natin maitatanggi na mayroon maykapal na lumikha sa atin at nagbigay kapangyarihan upang tayo ay gumamit ng napakakomplikadong wika sa tamang paraan. Pero bilang tao rin, sa tingin ko, sadyang natural sa atin na siyasatin ang kahit napakaliit na bagay na nandito sa mundo, at isa na ang misteryo kung paano o saan nga nagmula ang wika.

Pero sa totoo lang, hindi talaga tiyak o wala talagang kasagutan sa katanungan na iyan sapagkat wala naman nabuhay nung mga panahong iyon o di kaya wala naman daw tinatawag na “primitive society” kaya wala talagang matukoy na takdang panahon ng pagsimula nito. Dahil dito, napakaraming mga teorya ang nabuo, ito ay ang mga sumusunod:

1. Tore ng Babel – Matapos ang “the Great Flood”, binigyan uli ng pagkakataon ng
Diyos ang mga tao na magbago. Pare-pareho ang lenggwaheng binibigkas noon. Ngunit, mayroon lider, si Nimrod na naging maramot at nais makita ang kaharian ng Diyos sa alapaap. Hinimok niya ang mga tao ng gumawa ng Tore,kaya iyon, nagsimula silang magtayo ng Tore. Nang nalaman ng Diyos ito, nagalit siya na nagiging ganid ang mga tao, kaya inuga niya ang Tore at nahulog ang mga tao. Marami sa kanila ang nagsalita ng sariling wika at tuluyang hindi na sila nagkaintindihan.

2. Natural Evolution - Sinasabi ng dalubhasa, na mula sa mga society na nagdaan, nagkakaroon ng “advancement of knowledge” kaakibat na dito ang pagkatuto ng wika dahil sa pang-araw araw na gawain.

3. Gestural Theory – Unti-unting nagkakaroon ng wika dahil kinakailangan ng ating mga ninuno na iangkop ito sa gawain nila (hunting, walang eye to eye contact sa kausap) dahil dito mas hindi na sila dumedepende sa gestures lang.

Teorya ayon sa mga tunog ng bagay at hayop:
4. Teoryang Bow-Wow – wika mula sa panggagaya ng mga tunog ng kalikasan

5. Teoryang Pooh-Pooh – wika bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, kalungkutan, takot (hal. Aray! Napapa-ouch!)

6. Teoryang Yo-HE-Ho- natutong magsalita mula sa tunog buhat ng pwersang pisikal. (hal. Pagsumusuntok o nangangarate)

7. Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay – likas ang sinaunang tao sa ritwal. Kaakibat ng ritwal ay ang mga pagsasayaw, pagsigaw, incantation o bulong. Mula dito, nagbabago bago at nilalapatan ng iba’t ibang kahulugan ang mga ito.

8. Teoryang Ta-Ta – ang kumpas o galaw ng kamay o kung anu man laging ginagawa ng tao ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto magsalita. “Ta- ta” sa wikang Pranses ay paalam, sapagkat ang isang tao na nagpapaalam ay kumakampay ang kamay nang pababa at pataas katulad ng pagbaba at pagtaas ng dila kapag binibigkas ang salitang ta- ta.

9. Teoryang Ding –Dong – wika mula sa tunog na nililikha ng mga bagay sa paligid (kalikasan, mga bagay na likha ng tao). Ayon sa teoryang ito, ang lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalauna’y nagpabago-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan.

Upang mas maging konkreto, sa Pilipinas naman, nagkaroon daw ng iba’t ibang dialekto o wika dahil sa mga pagtawid ng ating mga ninuno sa tulay na lupa, ngunit noon daw eh Austronesian lang ang wika. Sa katagalan, ng sila’y naghiwa-hiwalay, nagkaiba iba na rin ang wika nila na nag resulta sa Ilonggo, Cebuano etc. Patunay lang ito na mayroon tayong sariling wika bago dumating ang dayuhan.

Sadyang napakarami nitong mga teorya ukol sa pinagmulan ng wika. Hindi natin maaring baliwalain ang isa dito, dahil may kahinaan at kalakasan ang bawat isa at naniniwala ako na lahat ay mahalaga upang magkaroon tayo ng sapat na ideya sa kung paano nagmula ang wika. Pero talanggang nakakapagtataka at nakakamangha kung paano nga umusbong ang wika natin na may kumpletong salita at grammar atbp. Sa tingin ko, ang wika ay talagang nasa sa tao na at ang kasanayan sa paggamit nito ay nakadepende sa pakikipagkapwa tao mo. Marahil ang wika nga ay umusbong dahil kailangan natin o sadyang instinct lang kasi kahit pipe ang isang tao may paraan pa rin ito ng wika gamit ang simbolo. Sa bandang huli, hindi talaga natin alam ang kasagutan sa tanong, Diyos lamang ang nakakaalam at sa tingin ko dahil pinagkalooban niya tayo ng wika at paraan para makipagkomunika at makibagay sa iba, iyon ay sapat na.


Sanggunian:

Hernandez, M. et.al.(1987). Likha H. Maynila: Jo-Es Publishing House,
Tumangan, A.P. et.al. (1986). Sining ng Pakikipagtalastasan. Maynila: National Book
Store.
Morrow, P. (n.d). Ang pinagmulan ng wika ng Filipinas. Date Retrieved November 18,
2008, from
www.mfis.org/~pmorrow/origin.htm
n.a. (n.d). Origin of Language. Date Retrieved November 18, 2008, from
Pandora.cii.www.edu/vaida/ling201/test1materials/origin_of_language.htm

No comments: